Historia ziołolecznictwa

Zioła lecznicze stosowane były od zawsze przez człowieka. W dawnych czasach rośliny były częścią diety, a ludzie wybierali je kierując się głównie instynktem. Na przełomie kilkuset lat ludzie nauczyli się jak w odpowiedni sposób wykorzystywać zioła, a ich nauka przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Ziołolecznictwo w starożytności

Chiny są państwem o najdłuższej tradycji stosowania ziół. Legendarny cesarz w 2698 r. p.n.e podał sposób wykorzystania 365 roślin, a odnaleziony papirus z roku 1550 jest jednym z najbardziej uznawanych dokumentów medycyny staroegipskiej. Ziołolecznictwo w starożytnej Grecji było na wysokim poziomie, a zajmowali się nim m.in. kapłani oraz bogowie. W starożytnym Rzymie uznanym specjalistą od ziół był C. Galenus, którego leki do dziś są nazywane galenowymi lekami.

Ziołolecznictwo w średniowieczu

W tym czasie leczeniem zajmowali się już aptekarze, jednak z ich usług korzystać mogli tylko ludzie zamożni. Kościół w średniowieczu utrudniał medykom leczenie, a wszystkie choroby uznawał jako karę za grzechy. Jednak ogromny wpływ na dalszy rozwój ziołolecznictwa miał powstały w 529 roku zakon Benedyktynów. W zakonie bracia hodowali m.in rośliny, przetwarzali je na leki we własnych aptekach, które mogli zakupić wszyscy mieszkańcy. W 1045 r do naszego kraju sprowadzili zakonników, którzy rozpowszechnili niektóre zioła.

Ziołolecznictwo w czasach odrodzenia

W czasach odrodzenia zainteresowanie ziołolecznictwem bardzo wzrosło, a odkrycie druku spowodowało, że opisane przez zielników właściwości różnych ziół stały się popularne. W dalszej kolejności zaczęły powstawać książki i drukarnie, a pierwsza z nich w Polsce została wybudowana w Krakowie. W czasach tych zaczęto przywozić inne gatunki roślin oraz budować ogrody botaniczne.

Ziołolecznictwo w późniejszym wieku

Z uwagi na bardzo dużą liczbę roślin botanik K. Linneusz sklasyfikował w swoim dziele 10 tysięcy ich odmian i każdej nadał po dwie nazwy łacińskie. W późniejszych czasach, dzięki takiemu wynalazkowi jak mikroskop, uczeni mogli rozwijać dalszą naukę.

W Polsce to właśnie zakon Bonifratrów, który jest obecny po dzień dzisiejszy dał początek ziołolecznictwu. Jednak dopiero w obecnych czasach, gdy ludzie przekonali się o szkodliwości leków syntetycznych i zaczęli bardziej interesować się produktami typu eco, zioła wróciły do dawnych łask. Otwierać zaczęło się więcej sklepów zielarskich oraz tych ze zdrową żywnością, które oferują właśnie te cudowne zioła na różne dolegliwości.

Jak widzimy zioła lecznicze z lekinatury.pl są z nami od zawsze, a o ich działaniu przekonało się bardzo wiele osób, dlatego zanim wybierzemy się do apteki po kolejny lek może warto jest spróbować sięgnąć po zioło.